អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ឋានានុក្រម​ដឹកនាំ

គម្រោង​អភិវឌ្ឋន៍

ភ្ជាប់វេបសាយ

15th SOMTC REGISTER

Asean Logo

 

Coverbook-MOI_y2011-news3


អានពត៌មានចាស់ៗ


អានពត៌មានចាស់ៗ

WDC Multiple News Feed Display
BBC News - World
The latest stories from the World section of the BBC News web site.
BBC News - World
 • Cyprus to bring in weekly cash curbs
  Cyprus's finance ministers are planning weekly cash withdrawal limits and other capital controls, as big depositors face 40% cuts in their funds.
 • Buffett to increase stake in Goldman
  Warren Buffett is to become a top 10 shareholder of Goldman Sachs after he agrees to amend the terms of his 2008 investment in the bank.
 • Osborne criticises Cyprus handling
  UK Chancellor of the Exchequer George Osborne criticises the handling of the Cyprus crisis by European and Cypriot authorities.
 • Download   MANICH

  15th SOMTC

  កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ ស្តីពីឧក្រឹដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

  និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

  smtc15 cover

   

   

   

   

  អត្ថបទគោល

  ស្តីអំពីបញ្ហាព្រំដែន
  កម្ពុជា-វៀតណាម
  20120812-PMHS_Border_Presentation_na-1  

  ស្ថាប័នចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ

  នាទីសន្តិសុខ 
  Media_Logo
  នគរបាលជាតិ
  អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម

   អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

  Immigration-Logo-Actual-Size

   អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារហិរញ្ញរត្ថុ
  អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធធនាគារ
  gdp
  អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
  គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន
  បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

  គម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ

  ស្ត្រី្ និងអនិតិជន