អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ឋានានុក្រម​ដឹកនាំ

គម្រោង​អភិវឌ្ឋន៍

ភ្ជាប់វេបសាយ

15th SOMTC REGISTER

Asean Logo

 

Coverbook-MOI_y2011-news3

រចនាសម្ព័ន្ធ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ (Minister)

  ឯកឧត្តម ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ

រដ្ឋលេខាធិការ (Secretary of State)

  ឯកឧត្តម ឯមសំអាន
  ឯកឧត្តមព្រុំសុខា
  ឯកឧត្តមនុត សាអាន
  ឯកឧត្តមសក់សេដ្ឋា
  ឯកឧត្តមងីច័ន្រ្ទផល
  លោកជំទាវ ជូប៊ុនអេង - H.E. Mrs. Chou Bun Eng
  ឯកឧត្តមប៉ុលលឹម
  ឯកឧត្តម ឌុលគឿន
  ឯកឧត្តមអ៊ុកគឹមលេខ

អនុរដ្ឋលេខាធិការ (Under Secretary of State)

  ឯកឧត្តម អ៊ុងសាមី
  ឯកឧត្តម ឈឹមជួន
  ឯកឧត្តម ហេងហាក់
  ឯកឧត្តម លួរ៉ាមីន
  ឯកឧត្តម លេងវី
  ឯកឧត្តម ផុនប៊ុនថាល់
  ឯកឧត្តម គឹមសុវណ្ណ
  ឯកឧត្តម ឡុងផល
  ឯកឧត្តម សុខ មុនី
  ឯកឧត្តម សួន ឈាងលី
  លោកជំទាវ ជូញ សុឆៃ 
  ឯកឧត្តម មៀច សុផាន់ណា
  ឯកឧត្តម កុល វីរក្ស
   

15th SOMTC

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ ស្តីពីឧក្រឹដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

smtc15 cover

 

 

 

 

អត្ថបទគោល

ស្តីអំពីបញ្ហាព្រំដែន
កម្ពុជា-វៀតណាម
20120812-PMHS_Border_Presentation_na-1  

ស្ថាប័នចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ

នាទីសន្តិសុខ 
Media_Logo
នគរបាលជាតិ
អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម

 អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

Immigration-Logo-Actual-Size

 អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារហិរញ្ញរត្ថុ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធធនាគារ
gdp
អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន
បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

គម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ

ស្ត្រី្ និងអនិតិជន