អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ឋានានុក្រម​ដឹកនាំ

គម្រោង​អភិវឌ្ឋន៍

ភ្ជាប់វេបសាយ

15th SOMTC REGISTER

Asean Logo

 

Coverbook-MOI_y2011-news3

រចនាសម្ព័ន្ធ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ

  ឯកឧត្តម ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ

រដ្ឋលេខាធិការ

  ឯកឧត្តម ឯមសំអាន
  ឯកឧត្តមព្រុំសុខា
  ឯកឧត្តមនុត សាអាន
  ឯកឧត្តមសក់សេដ្ឋា
  ឯកឧត្តមងីច័ន្រ្ទផល
  លោកជំទាវ ជូប៊ុនអេង
  ឯកឧត្តមប៉ុលលឹម
  ឯកឧត្តម ឌុលគឿន
  ឯកឧត្តមអ៊ុកគឹមលេខ

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

  ឯកឧត្តម អ៊ុងសាមី
  ឯកឧត្តម ឈឹមជួន
  ឯកឧត្តម ហេងហាក់
  ឯកឧត្តម លួរ៉ាមីន
  ឯកឧត្តម លេងវី
  ឯកឧត្តម ផុនប៊ុនថាល់
  ឯកឧត្តម គឹមសុវណ្ណ
  ឯកឧត្តម ឡុងផល
  ឯកឧត្តម សុខ មុនី
  ឯកឧត្តម សួន ឈាងលី
  លោកជំទាវ ជូញ សុឆៃ 
  ឯកឧត្តម មៀច សុផាន់ណា
  ឯកឧត្តម កុល វីរក្ស
   

15th SOMTC

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ ស្តីពីឧក្រឹដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

smtc15 cover

 

 

 

 

អត្ថបទគោល

ស្តីអំពីបញ្ហាព្រំដែន
កម្ពុជា-វៀតណាម
20120812-PMHS_Border_Presentation_na-1  

ស្ថាប័នចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ

នាទីសន្តិសុខ 
Media_Logo
នគរបាលជាតិ
អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម

 អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

Immigration-Logo-Actual-Size

 អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារហិរញ្ញរត្ថុ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធធនាគារ
gdp
អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន
បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

គម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ

ស្ត្រី្ និងអនិតិជន